Giỏ hàng

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN THIẾT KẾ ÁO DÀI | Áo Dài Đỗ Trịnh Hoài Nam

Toàn bộ các mẫu áo dài và BST Áo dài được NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam công bố trên báo chí, truyền hình, website, Fanpage, Zalo, Tiktok và các phương tiện truyền thông khác thuộc bản quyền của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.
Nghiêm cấm các đơn vị cá nhân, tổ chức khác sao chép, nhái lại mẫu hoặc xâm phạm bản quyền dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam bằng văn bản.
Nếu đơn vi tổ chức/cá nhân nào vi phạm bản quyền sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật Việt Nam!
Hà Nội ngày 02/11/2020
Chủ sở hữu
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

 

 
Facebook Youtube Top
hotline
Zalo